Gespecialiseerde advocaten

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in verschillende rechtsdomeinen zoals

Vennootschappen | Ondernemingsrecht | Bankrecht & Zekerheden | Arbeidsrecht | Fiscaliteit

Gegevensbescherming en consumentenrechten | Financieel Strafrecht | Intellectuele Eigendom

Vastgoed | Insolventierecht & Beslagrecht | Luchtvaartrechten & Verkeersrecht | Privé-en gezinsleven

Maatschappelijk verantwoordelijk

Te midden van boeiende ecologische en maatschappelijke veranderingen en uitdagingen

Die zich inspannen voor een duurzame wereld

Die effectief doen waartoe ze zich hebben verbonden

EN FR NL

Miles Legal : A Step Ahead

Rechtsdomeinen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in specifieke rechtsgebieden die zij eveneens onderwijzen of waarin zij publiceren. Ze vormen zich permanent in hun materies. De perfecte beheersing van deze rechtsgebieden gaat gepaard met een diepgaande kennis van het werkkader en de praktische behoeften van onze cliënten.

Maatschappelijk verantwoordelijk

De ecologische en maatschappelijke veranderingen liggen Miles nauw aan het hart. In onze huidige samenleving dragen de economische actoren verantwoordelijkheid voor het milieu. Miles neemt daarom het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zeer ernstig. We proberen altijd onze activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van duurzame ontwikkeling (SDG).

Inzet voor een duurzame wereld

Miles voegt de daad bij het woord. Miles heeft het gebruik van papier afgeschaft, heeft een ambitieus eco-dynamisch beleid en werkt op een participatieve en transparante manier. Miles steunt projecten die in overeenstemming zijn met zijn waarden en probeert voortdurend de duurzaamheid van zijn diensten te verbeteren.

Ontdek ons MVO charter

Een juridische duurzame benadering

Voorzienbaarheid - Audit – Tijdig raadplegen – Compliance.

Alternatieve methodes van geschillenoplossing nastreven - Evenwichtige dadingen nastreven.

Gedragscodes aanvaarden in het kader van het MVO en de implementatie van doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

Zijn advocaat rechtstreeks kunnen contacteren - Deelname aan de door Miles aangeboden vormingen.

Rechtsdomeinen

Vennootschappen

Oprichting – Fusies en overnames [audit, overeenkomsten…] – Vereffening – Opvolging [Algemene Vergadering, Raad van Bestuur] – Aandeelhouders [intreden, uittreden, overeenkomsten, conflicten…] – Start-up – Financieel plan – Financiering – Ondernemingen in moeilijkheden [Faillissement, gerechtelijke reorganisatie].

Ondernemingsrecht

Contracten [dienstverlening, joint ventures, distributie, vertegenwoordiging,…] – Algemene verkoopsvoorwaarden  - Handelsfonds [audit, overdracht…] – Zekerheden – Mededinging – Markpraktijken [reclame – eerlijke praktijen, afwerving,…] b2b, b2c – Ondernemingsgeschillenbeslechting - Nationale en internationale debiteurenopvolging.

Bankrecht en zekerheden

Betalings- en kredietdiensten – Consumentenkrediet - Hypothecair krediet - Zakelijke zekerheden [hypotheek, pand] - Persoonlijke zekerheden [borgtocht].

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten [aanwerving, contract, ontslag] – Arbeidsreglementering [duur, loon, discriminatie, welzijn, intimidatie…] – Herstructurering – Overdracht van ondernemingen – Collectief arbeidsrecht [sociale verkiezingen, CAO’s, staking…] – Arbeidsongevallen - Internationale mobiliteit.

Fiscaliteit

Vennootschapsbelasting – Personenbelasting – BTW – Registratierechten – Successierechten – Fiscale planificatie – Contacten met de administraties – Rulings – Fiscale controles – Betwistingen – Internationale Fiscaliteit - Douane - Accijzen.

Intellectuele eigendom

Auteursrechten – Merken – Octrooien – Domeinnamen – Handelsnamen – Nazicht beschikbaarheid – Depots en beheer – Zakengeheimen – Redactie contracten – Overdracht van rechten.

Gegevensbescherming en consumentenbescherming

GDPR – Compliance – Redactie huisregulering – Wettelijke informatie – Bescherming van de consument – Verkoop, aankoop en levering van goederen – Waarborgen – Oplichting – Reizen – Bijstand in klachtendossiers – Collectieve vorderingen.

Advocaat : Emma F. Omrani

Vervoerrecht

Personenvervoer - Vrachtvervoer - Reiscontract - Wegvervoer - Vervoerverzekeringen - Nieuwe vervoermiddelen.

Advocaat : Sarah Botticelli

Financieel strafrecht

Preventie en verdediging van verdachten en van slachtoffers – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen – Controle, inspectie en onderzoeken – Valsheid in geschriften – Fiscale valsheid – Misbruik van maatschappelijke goederen – Inbreuken betreffende vennootschappen – Fiscale fraude – Sociale fraude – Douanestrafrecht - Witwas – Inbeslagname - Sociaal strafrecht - Arbeidsongevallen.

Vastgoed

Aan- en verkoop – Mede-eigendom – Onverdeeldheid – Handelshuur – Brouwerijcontracten – Huur – Aannemers en promotoren – Bouwvergunningen – Bouwgeschillen – Burenhinder – Expertises.

Insolventierecht en beslagrecht

Faillissement - Gerechtelijke reorganisatie – I.O.S. procedure - Europese betalingsbevelprocedure- Europese procedure voor geringe vorderingen - Nationaal en europees beslag.

Verzekeringsrecht en aansprakelijkheid

Landverzekeringsovereenkomst - Schadeverzekering - Persoonsverzekering - Verzekering tegen Arbeidsongevallen - Aansprakelijkheidsgeschillen - Expertise - Arbitrage - Beoordeling van de schade.

Medisch recht

Verzekeringsrecht – Gezondheidsrecht – Burgerlijke en strafrechtelijke medische aansprakelijkheid - Gezondheidszorg innovatierecht.

Advocaat : Geneviève Gieseler

Privé- en gezinsleven

Huwelijk – Wettelijk samenwonen – Huwelijkscontracten – Feitelijke scheiding – Echtscheiding – Kinderen – Adoptie – Onderhoudsgeld – Successieplanning – Vereffening-verdeling – Conflicten tussen erfgenamen – Aansprakelijkheid gezin – Burenhinder.

Alternatieve methodes van geschillenoplissing

Onderhandeling - Bemiddeling - Collaboratief recht - Arbitrage.
 

Deontologie and tuchtrecht

Beroepsdeontologie codes - Tuchtprocedure.

Advocaten

Roel Anciaux

Alain Vandemeulebroeke

Vincent Noelmans

Marijke Van Reybrouck

Dominique Janssen

Philip Van Doorn

Aurélie Blaffart

Geneviève Gieseler

Helena De Backer

Emma F. Omrani

Bart Cools

Thierry Hankard

Sarah Botticelli

Luc Godin

Alex Tallon

Michael Tanghe

Karen Lacroix

Honoraria

Transparantie

Het ereloon wordt in onderling overleg besproken en vervolgens vastgelegd in een overeenkomst, en dit voorafgaand aan de uitvoering van prestaties door de advocaat. 

Er worden geen interne kosten (scannen, printen, facturatie, verzenden van niet-aangetekende briefwisseling, ...) in rekening gebracht*. 

In toepassing van zijn MVO-charter zet Miles zich in om de kosten te beperken door verspilling van consumptiegoederen te vermijden, de afdrukkosten drastisch te beperken en optimaal gebruik te maken van energie binnen haar ruimtes.

*Sommige advocaten van het Miles Netwerk passen specifieke regels toe wat dit betreft, die ze uiteraard vooraf communiceren. 

Nauwkeurigheid en regelmaat

We registreren onze prestaties per 6 minuten, de auteur van de prestaties wordt altijd vermeld en de beschrijving van de opdracht wordt vermeld. De details van deze prestaties worden bij de factuur gevoegd.

De facturatie gebeurt maandelijks, zodat de status van de prestaties op een transparante manier gecontroleerd kan worden.

Specifieke bepalingen

In het kader van specifieke afspraken kunnen abonnementsformules of forfaitaire formules in overweging worden genomen. 

Bij een gunstig resultaat kan een bijkomend ereloon worden gevraagd dat hiermede rekening houdt (sucess fee).

 

Onze internationale invalshoek

We ontwikkelen onze internationale activiteiten via drie kanalen :

Ons lidmaatschap in een internationiale alliantie van advocatenkantoren

Onze activiteiten in de schoot van internationale beroepsverenigingen

De ontwikkeling van Brusselse Desks die buitenlandse advocatenkantoren huisvesten.

Dankzij deze oplossing kunnen deze kantoren, waarvan sommige het Europees recht beoefenen, genieten van een opvanginfrastructuur in het hart van de hoofdstad van Europa en, indien nodig, van kwalitatieve ondersteuning in het Belgisch recht.

Fabrique’s Brussels desk By Miles

De Brusselse desk van Fabrique richt zich tot haar italiaanse en internationale cliënten
teneinde te beantwoorden aan de Europeesrechtelijke rechts vragen, terwijl Miles de
aspecten van Belgisch recht zal behandelen.

Via deze link vindt u een uitgebreidere presentatie van Fabrique en haar leden. fabrique.legal

info@mileslegal.eu Tel : +32 (0)2 204 56 11 Fax : +32 (0)2 791 93 32 Zavelstraat 13
1000 Brussel
Miles | Meise [plan] Hoogstraat 57/1, 1861 Meise
Tel : +32 (0)475 47 95 89 - Fax +32 (0)2 706 55 58
meise@mileslegal.eu
Miles | Ukkel [plan] Georges Lecointelaan, 50, 1180 Brussel
Tel : +32 (0)2 375 82 42 - Fax: +32 (0)2 375 66 22
uccle@mileslegal.eu
Toegang Sablon : Metro Louisa [lijnen 2,6] | Tram : 92,93 | Bus : 27,33,95 | Trein : Brussel-Kapellekerk, Brussel-Centraal

Toegang Ukkel : Tram : 92,97 | Bus : 60, 37 | Trein : Ukkel St Job

Wij voorzien de mogelijkheid om uw fiets in onze garages te parkeren. Gelieve ons op voorhand per e-mail hiervan te verwittigen en ons te telefoneren bij uw aankomst.

Onze internationale alliantie

Het kantoor is lid van ABL (Alliance of Business Lawyers), een dynamisch en wereldwijd netwerk van zakenkantoren. Dit internationaal netwerk verenigt meer dan 900 advocaten in 56 middelgrote kantoren in 34 verschillende landen in Europa, Azië, Zuid-Amerika en Noord-Amerika.

Alle ABL leden zijn gereputeerde advocatenkantoren in hun respectievelijke jurisdicties.

Met onze collega’s binnen het ABL netwerk doen wij er alles aan om de meest efficiënte oplossingen te zoeken voor grensoverschrijdende contracten en geschillen in domeinen zoals fiscaal recht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en alle andere aspecten van ondernemingsrecht.

Onze internationale contacten

Alex Tallon is verantwoordelijk voor onze internationale relaties en bouwt aldus contacten op via zijn lidmaatschappen van de IBA (International Bar Association), UIA (Union Internationale des Avocats), EAL (European association of Lawyers) en LIDC (Ligue Internationale du Droit de la Concurrence), alsmede als lid van de CCBE delegatie (dit is de Raad van Europese Balies). Hij is ook lid van de IAE (International Advisory Experts), een internationaal netwerk van juridische experten.