EN FR NL

Advocaten gespecialiseerd

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in verschillende rechtsdomeinen zoals

Vennootschappen | Ondernemingsrecht | Bankrecht & Zekerheden | Arbeidsrecht | Fiscaliteit

Gegevensbescherming en consumentenrechten | Financieel Strafrecht | Intellectuele Eigendom

Vastgoed | Insolventierecht & Beslagrecht | Luchtvaartrechten & Verkeersrecht | Privé-en gezinsleven

Maatschappelijk verantwoordelijk

Te midden van boeiende ecologische en maatschappelijke veranderingen en uitdagingen

Die zich inspannen voor een duurzame wereld

Die effectief doen waartoe ze zich hebben verbonden

Miles Legal : A Step Ahead

Rechtsdomeinen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in specifieke rechtsgebieden die zij eveneens onderwijzen of waarin zij publiceren. Ze vormen zich permanent in hun materies. De perfecte beheersing van deze rechtsgebieden gaat gepaard met een diepgaande kennis van het werkkader en de praktische behoeften van onze cliënten.

Maatschappelijk verantwoordelijk

De ecologische en maatschappelijke veranderingen liggen Miles nauw aan het hart. In onze huidige samenleving dragen de economische actoren verantwoordelijkheid voor het milieu. Miles neemt daarom het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zeer ernstig. We proberen altijd onze activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van duurzame ontwikkeling (SDG).

Inzet voor een duurzame wereld

Miles voegt de daad bij het woord. Miles heeft het gebruik van papier afgeschaft, heeft een ambitieus eco-dynamisch beleid en werkt op een participatieve en transparante manier. Miles steunt projecten die in overeenstemming zijn met zijn waarden en probeert voortdurend de duurzaamheid van zijn diensten te verbeteren.

Ontdek ons MVO charter

Een juridische duurzame benadering

Voorzienbaarheid - Audit – Tijdig raadplegen – Compliance.

Alternatieve methodes van geschillenoplossing nastreven - Evenwichtige dadingen nastreven.

Gedragscodes aanvaarden in het kader van het MVO en de implementatie van doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

Zijn advocaat rechtstreeks kunnen contacteren - Deelname aan de door Miles aangeboden vormingen.

Competenties

Vennootschappen

Oprichting – Fusies en overnames (audit, overeenkomsten…) – Vereffening – Opvolging (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur) – Aandeelhouders (intreden, uittreden, overeenkomsten, conflicten…) – Start-up – Financieel plan – Financiering – Ondernemingen in moeilijkheden (Faillissement, gerechtelijke reorganisatie)

Ondernemingsrecht

Contracten (dienstverlening, joint ventures, distributie, vertegenwoordiging,…) – Algemene verkoopsvoorwaarden  - Handelsfonds (audit, overdracht…) – Zekerheden – Mededinging – Markpraktijken (reclame – eerlijke praktijen, afwerving,…) b2b, b2c – Ondernemingsgeschillenbeslechting

Bankrecht en zekerheden

Betalings- en kredietdiensten – Consumentenkrediet - Hypothecair krediet - Zakelijke zekerheden [hypotheek, pand] - Persoonlijke zekerheden [borgtocht].

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten (aanwerving, contract, ontslag) – Arbeidsreglementering (duur, loon, discriminatie, welzijn, intimidatie…) – Herstructurering – Overdracht van ondernemingen – Collectief arbeidsrecht (sociale verkiezingen, CAO’s, staking…) – Arbeidsongevallen

Advocaat : Luc Godin

Fiscaliteit

Vennootschapsbelasting – Personenbelasting – BTW – Registratierechten – Successierechten – Fiscale planificatie – Contacten met de administraties – Rulings – Fiscale controles – Betwistingen – Internationale Fiscaliteit.

Advocaat : Aurélie Blaffart

Intellectuele eigendom

Auteursrechten – Merken – Octrooien – Domeinnamen – Handelsnamen – Nazicht beschikbaarheid – Depots en beheer – Zakengeheimen – Redactie contracten – Overdracht van rechten

Gegevensbescherming en consumentenbescherming

GDPR – Compliance – Redactie huisregulering – Wettelijke informatie – Bescherming van de consument – Verkoop, aankoop en levering van goederen – Waarborgen – Oplichting – Reizen – Bijstand in klachtendossiers – Collectieve vorderingen

Financieel strafrecht

Preventie en verdediging van verdachten en van slachtoffers – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen – Controle, inspectie en onderzoeken – Valsheid in geschriften – Fiscale valsheid – Misbruik van maatschappelijke goederen – Inbreuken betreffende vennootschappen – Fiscale fraude – Sociale fraude – Witwas – Inbeslagname

Vastgoed

Aan- en verkoop – Mede-eigendom – Onverdeeldheid – Handelshuur – Brouwerijcontracten – Huur – Aannemers en promotoren – Bouwvergunningen – Bouwgeschillen – Burenhinder – Expertises

Insolventierecht en beslagrecht

Faillissement - Gerechtelijke reorganisatie - Nationale en internationale debiteurenopvolging – I.O.S. procedure - Europese betalingsbevelprocedure- Europese procedure voor geringe vorderingen - Nationaal en europees beslag.

Luchtvaartrecht en verkeersrecht

Exploitatievoorschriften - Rechten op luchtvaartuigen- Ongevallen en incidenten - Aansprakelijkheid en passagiersrechten – Beveiliging – Geluidregelgeving- Eengemaakt Europees luchtruim vliegverkeersregels – Verkeersinbreuken – Verkeersongevallen- Bijstand – Verzekering – Aansprakelijkheid.

Advocaat : Kiran Tubbax

Privé- en gezinsleven

Huwelijk – Wettelijk samenwonen – Huwelijkscontracten – Feitelijke scheiding – Echtscheiding – Kinderen – Adoptie – Onderhoudsgeld – Successieplanning – Vereffening-verdeling – Conflicten tussen erfgenamen – Aansprakelijkheid gezin – Burenhinder – Lichamelijke schade

Advocaten

Bart Cools

Emma F. Omrani

Roel Anciaux

Thierry Hankard

Aurélie Blaffart

Michael Tanghe

Philip Van Doorn

Laurie Caucheteux

Jennifer Dessort

Alex Tallon

Dominique Janssen

Lise van Bussel

Kiran Tubbax

Luc Godin

Alain Vandemeulebroeke

Honoraria

Transparantie

Het ereloon wordt in onderling overleg besproken en vervolgens vastgelegd in een overeenkomst, en dit voorafgaand aan de uitvoering van prestaties door de advocaat. 

Er worden geen interne kosten (scannen, printen, facturatie, verzenden van niet-aangetekende briefwisseling, ...) in rekening gebracht*. 

In toepassing van zijn MVO-charter zet Miles zich in om de kosten te beperken door verspilling van consumptiegoederen te vermijden, de afdrukkosten drastisch te beperken en optimaal gebruik te maken van energie binnen haar ruimtes.

*Sommige advocaten van het Miles Netwerk passen specifieke regels toe wat dit betreft, die ze uiteraard vooraf communiceren. 

Nauwkeurigheid en regelmaat

We registreren onze prestaties per 6 minuten, de auteur van de prestaties wordt altijd vermeld en de beschrijving van de opdracht wordt vermeld. De details van deze prestaties worden bij de factuur gevoegd.

De facturatie gebeurt maandelijks, zodat de status van de prestaties op een transparante manier gecontroleerd kan worden.

Specifieke bepalingen

In het kader van specifieke afspraken kunnen abonnementsformules of forfaitaire formules in overweging worden genomen. 

Bij een gunstig resultaat kan een bijkomend ereloon worden gevraagd dat hiermede rekening houdt (sucess fee).

 

info@mileslegal.eu Tel : +32 (0)2 204 56 11 Fax : +32 (0)2 791 93 32 Zavelstraat 13
1000 Brussel
Miles | Meise [plan] Hoogstraat 57/1, 1861 Meise
Tel : +32 (0)475 47 95 89
meise@mileslegal.eu
Miles | Ukkel [plan] Georges Lecointelaan, 50, 1180 Brussel
Tel : +32 (0)2 375 82 42 - Fax: +32 (0)2 375 66 22
uccle@mileslegal.eu
Toegang Sablon : Metro Louisa [lijnen 2,6] | Tram : 92,93 | Bus : 27,33,95 | Trein : Brussel-Kapellekerk, Brussel-Centraal

Toegang Ukkel : Tram : 92,97 | Bus : 60, 37 | Trein : Ukkel St Job

Wij voorzien de mogelijkheid om uw fiets in onze garages te parkeren. Gelieve ons op voorhand per e-mail hiervan te verwittigen en ons te telefoneren bij uw aankomst.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren.

Ok